Eficiència és estalvi

Petits canvis per a aconseguir grans resultats

L’eficiència energètica ja no és una opció. És el camí que han de fer totes les empreses per a afrontar els reptes del present i estar preparades per als que arribaran en el futur.

No només és la decisió més intel·ligent per l’estalvi de costos que suposa eliminar les pèrdues d’energia. També és la que demostra major visió de futur i consciència ambiental, perquè tots som conscients que els recursos no són infinits.

En aquest recorregut, BCN Compresores ha fet una aposta decidida i promociona els compressors d’aire de baix consum, així com equips d’alta eficiència per al tractament d’aire comprimit.

En moltes ocasions es tracta d’implementar petits canvis que, sumats, aconsegueixen grans resultats.

Compressors de baix consum

Innovador estalvi d’energia
Sèrie APM

Compressors de cargol amb motor de velocitat variable, amb un innovador disseny en el perfil d’etapa compressora enfocada a optimitzar l’eficiència, aconseguint el màxim estalvi d’energia.

ECO Sèries

Conscients que la despesa energètica pot resultar una partida més costosa que la compra de l’equip en si mateix, aquests compressors garanteixen que es recuperarà la inversió ràpidament.

Assecadors de massa tèrmica

Aquesta tecnologia no es troba en funcionament durant tot el temps, sinó que la màquina arrenca i para segons la necessitat, eliminant el consum energètic durant períodes.

Respecte pel medi ambient

Una font d’energia renovable i sostenible

L’ús d’aire comprimit en si mateix ja és una declaració d’intencions sobre el respecte a l’entorn i al medi ambient.

L’aire és una font d’energia renovable i pot utilitzar-se en gran varietat d’aplicacions.  L’ús de la pneumàtica, en eines manuals i automàtiques, redueix la despesa d’altres fonts d’energia menys respectuoses, fent a l’empresa més sostenible sense perdre funcionalitats ni competitivitat.

Alhora, la incorporació de separadors aigua/oli al final de la línia de l’aire comprimit, permet absorbir les partícules d’oli, fins a les més petites, retornant un condensat d’aigua neta que pot rebutjar-se en el conducte d’aigües residuals, complint amb el RD 60/2011 i la Llei de Responsabilitat Mediambiental 26/2007.

NOTÍCIES I ACTUALITAT

Informació sobre compressors

Pot continuar llegint sobre compressors en algunes notícies del nostre blog.