Certificats d’aire comprimit

Instal·lacions certificades en qualitat i seguretat

Per a posar en marxa una instal·lació d’aire comprimit nova o modificada, aquesta ha de legalitzar-se. A més, a partir d’aquest dia ha de sotmetre’s a revisions periòdiques que assegurin que tota la instal·lació es troba dins dels paràmetres de qualitat i seguretat.

La Generalitat de Catalunya sol·licita el Certificat d’Aire Comprimit EP7, EP2 i les proves hidroestàtiques sobre els equips de pressió (dipòsits d’aire).

A BCN Compresores realitzem les proves A, B i C (*), i ens encarreguem de tota la gestió de legalització d’instal·lació d’aire comprimit amb ECA Cert per a que la seva empresa compleixi amb la normativa legal vigent.

Mantenir al dia els certificats de l’aire comprimit no només és important per a evitar les sancions. Les instal·lacions estan formades per equips a pressió i és important assegurar que el seu ús no posa en risc a persones o béns.

Proves A, B i C per a certificats

Instal·lacions controlades en qualitat i seguretat

Actualment, a BCN Compresores distribuïm compressors de la marca SCR Comp, dipòsits BAGLIONI i assecadors frigorífics i generadors de gasos de Serfriair. A més, oferim un servei tècnic professional i eficaç, que dona resposta als clients en 24 hores.

Notícies i actualitat

Informació sobre el servei tècnic i manteniment

Pot seguir llegint sobre el manteniment i la legalització de les instal·lacions d’aire comprimit en algunes notícies del nostre blog.

Altres serveis de BCN Compresores