Generadors de gasos Serfriair

Equips autònoms i flux continu

BCN Compresores és distribuïdor oficial dels equips generadors de gasos industrials a partir de l’aire comprimit de la marca Serfriair, una maquinària que permet comptar “in situ” amb un sistema autònom de generació de gasos.

Aquesta solució representa treballar amb una major seguretat i la seguretat de que sempre comptarà amb un flux continu de gasos.

Els equips de Serfriair sobresurten per ser altament eficients i rendibles, per la qual cosa la inversió s’amortitza en un temps rècord.

Gràcies a la nostra experiència, podem assessorar-lo sobre la millor solució en generadors de gasos industrials, en relació a les necessitats de la seva empresa.

Generadors de nitrogen i oxigen

Gasos industrials d’alta puresa

Els generadors de gasos són equips autònoms que produeixen nitrogen i oxigen d’alta puresa a partir de l’aire comprimit. Són una alternativa rentable, fiable i de baix cost en comparació amb altres fonts de gasos industrials tradicionals, com els cilindres d’alta pressió o els tancs criogènics.

El sistema és totalment automàtic i il·limitat, produint nitrogen i oxigen sota demanda. La pròpia empresa genera els gasos industrials d’acord amb la seva necessitat i el sistema elimina el lloguer de dipòsits, els contractes a llarg termini o la pujada de preu de subministrador.

A més, la seguretat de disposar de gasos 24/7 elimina el risc potencial d’una avaria de producció per falta de gas en el sistema.

Notícies i actualitat

Informació sobre generadors

Pot seguir llegint sobre generadors de gasos industrials en algunes notícies del nostre blog.

Eficiència energètica

Petits canvis; grans resultats

Els compressors que optimitzen les despeses energètiques són una inversió que només té beneficis. És la millor decisió que pot prendre la seva empresa per a afrontar els reptes del present i del futur.