Què són els dipòsits d’aire comprimit?

Els dipòsits d'aire comprimit són recipients on s'emmagatzema l'aire [...]